موزه موسیقی ایران

مجموعه شماره یک
  برای جستجو در بین ترانه ها، از کلید Ctrl+F استفاده کنید.


1   سیما مافیها - امشب شب مهتابه  ...

Size: 3.5 Mb      Server: Med.F         ..........  Download
----------------------------

2   نادر گلچین - ناوک مژگان ...

Size: 1.4 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

3   امین ا... رشیدی - چشم به راه ...

Size: 2.3 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

4   محمد نوری - آرزو ها ...

Size: 2.3 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

5   کورس سرهنگ زاده - به سوی تو ...

Size: 1.0 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

6   کورس سرهنگ زاده - عاشق شدن فایده نداره ...

Size: 0.6 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

7   داریوش اقبالی - نیاز ...

Size: 3.9 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

8   پروین - حدیث آشنایی ...

Size: 4.6 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

9   گیتا - بنفشه ...

Size: 1.5 Mb
          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

10   بنان - الهه ناز ...

Size: 3.7 Mb           Server: ---         ..........  Download
---------------------------

11   جواد بدیع زاده - شد حزان ...

Size: 2.9 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

12   علی اصغر زند وکیلی - ای زلف سر کجت ...

Size: 2.5 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

13   گلپایگانی - هوس میکده ...

Size: 2.3 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

14   هوشمند عقیلی - شباهنگ ...

Size: 2.1 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

15   مرضیه - خدا کنه که خوایم نبره ...

Size: 2.1 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

16   حسین قوامی (فاخته) - جوانی ...

Size: 3.4 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

17   قمر الملوک وزیری - نگار مست ...

Size: 1.6 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

18   بنان - هستی ...

Size: 3.3 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

19   تاج اصفهانی - آتش دل ...

Size: 2.8 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

20   داریوش، کیوان و افشین - شیطنت ...

Size: 1.7 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

21   ایرج - گمگشته ...

Size: 3.0 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

22   ایرج بسطامی - دیدم صنمی ...

Size: 0.6 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

23   شهرام ناظری - آمان ...

Size: 1.2 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

24   پریسا و عارف - نمیدانم ...

Size: 0.5 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

25   شجریان - افتخار آفاق ...

Size: 1.6 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

26   شجریان - از خون جوانان وطن ...

Size: 4.1 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

27  الهه - هنگام می ...

Size: 0.9 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

28   تاج اصفهانی - اصفهان ...

Size: 1.1 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

29   پوران - گل اومد، بهار اومد  ...

Size: 1.4 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

30   کوروس سرهنگ زاده - شب گرد ...

Size: 2.4 Mb           Server: ---         ..........  Download
---------------------------

31   شجریان - بت چین ...

Size: 3.7 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

32   گوگوش - دو پنجره ...

Size: 2.2 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

33   حبیب محبیان - سه روزه رفته ایی ...

Size: 2.1 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

34   عباس مهر پویا - آه شرر زا ...

Size: 2.0 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

35   عهدیه و عارف - افسانه زندگی ...

Size: 1.8 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

36   نازی افشار - آقای خونه ...

Size: 2.1 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

37   بنان - ای ایران، ای مرز پر گهر ...

Size: 1.9 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

38   مهستی - آنکه دلم را ...

Size: 2.8 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

39   نلی - عروسک شکسته ...

Size: 2.7 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

40   ایرج مهدیان - ای آسمون کبود ...

Size: 2.0 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

41  دلکش - عاشقم من، عاشقی بی قرارم ...

Size: 2.6 Mb
          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

42   سیما بینا - عزیز بشینه کنارم ...

Size: 3.1 Mb
          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

43   پوران و ایرج - از من بگذر ...

Size: 1.2 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

44   عبدالوهاب شهیدی - از تو بگذشتم ...

Size: 3.9 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

45   آزیتا - بابا حیدر ...

Size: 2.0 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

46   حسین همدانیان - بابا کرم ...

Size: 1.3 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

47   روانبخش - بد گمان  ...

Size: 2.1 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

48   فرزین - بهونه ...

Size: 2.4 Mb           Server: ---         ..........  Download
---------------------------

49   دلکش - بازگشته ...

Size: 2.7 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

50   نادر گلچین - بازیچه ...

Size: 1.6 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

51   حمیرا - به دنبال دل ...

Size: 3.3 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

52   ملوک ضرابی - بیدل ...

Size: 3.0 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

53   ناهید - بی قرار عشق ...

Size: 5.0 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

54   وزیری - بی خبری ...

Size: 3.1 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

55   ستار - بوی باران ...

Size: 3.0 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

56   بنان و مرضیه - بوی جوی مولیان ...

Size: 2.7 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

57  دلکش و ویگن - بردی از یادم ...

Size: 2.3 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

58   فرزین - چنگ عشق ...

Size: 6.7 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

59   فریدون فراهانی - چشمهای تو  ...

Size: 4.0 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

60   تورج - چشمهای تو ...

Size: 1.0 Mb           Server: ---         ..........  Download
---------------------------